Krošnja | Krešimir Bagić

3.

 

gledaj:
skuhat ću dvanaest čajeva.
iza uha čuvam bosiljak.
ti si slap.
ne glumi da ne padaš.
jer znam:
šumiš kao bor.
bojiš se događaja.
ako zaboraviš moje oči,
more će te pohoditi u snu.