Filmska opredjeljenja | Hrvoje Turković

10. VESTERN

 

Status je vesterna osobit. Riječ je, prvo, o žanru, a žanr ima posebnu socio-kulturnu važnost. Drugo, riječ je o žanru kojeg se s osjećajem prikladnosti naziva “mitološkim”. Najzad, riječ je o žanru koji je star koliko i sam film, i koji je, dobrim svojim dijelom, oličenjem institucionalnog razvoja filmske umjetnosti.

Razmotrimo sve ove osobine redom.

 

* * *

Svrstavanje filmova u žanrove nije tek posljedica kritičarske i teoretičarske sklonosti za stavljanjem stvari u ladice. Žanrove lako prepoznaje svaki redovni kinoposjetilac, jedne žanrove voli više a druge manje i često se opredjeljuje za određen film na temelju obavijesti kojem žanru film pripada.

Gledalac ne bi mogao prepoznavati žanrove i preferirati jedne pred drugima, kad u filmovima određenog žanra ne bi bilo prepoznatljivih i očekivanih značajki.

Značajke koje nam naglašeno daju na znanje o kojem je posebnom žanru riječ zove se ikonografijom žanra. U ikonografiju vesterna, na primjer, spada šešir širokog oboda, opasači s pištoljima i puške, konji, vrletni, pusti, još nekultivirani krajevi, a potom i oružani individualni i grupni sukobi, potjere, borbe s prirodom i mnogošto drugo. Sve su nabrojene i nenabrojene ikonografske značajke objedinjene činjenicom da su mogućim značajkama jednog specifičnog povijesnog razdoblja Amerike: osvajanja Divljeg zapada, otprilike u razdoblju između 1860 i 1900.

Dakako, ne moraju u svakom pojedinačnom filmu biti sve značajke na broju. Također, vjerojatno je moguće pronaći dva vesterna kojima nije zajednička gotovo niti jedna ikonografska značajka. Ali svejedno, poznavanje opće kulturno-povijesnog repertoara na koji se vestern oslanja omogućuje nam da pojedine karakteristike prepoznamo kao pripadne tom repertoaru, ili kao sukladne s tim repertoarom, dakle mogućima u njemu. Zato se ikonografske značajke mogu proširivati, mogu se pridodavati nove, samo ukoliko su u sukladnosti s tipom i općim sklopom postojećih i već poznatih značajki. Čim sretnemo takav jedan skup ikonografskih značajki, pretpostavit ćemo da je u pitanju dani žanr, ili da je barem u pitanju film koji se oslanja na žanr vesterna.

 

* * *

No, važnije od ovih ikonografskih indikacija jest sam razlog formiranja žanra. Žanr se, naime, ne konstituira samo zato da bi se dala modna revija odjeće, izložba arhitekture i pejzaža, povijesna slikovnica događaja, već iz drugih razloga.

Općenito uzevši, žanrovi se kristaliziraju oko neke opće fabulativne opreke što se doživljava vitalno i imaginativno važnom za većinu ljudi suvremenog društva. Na primjer, žanr filmova strave i užasa se formira oko fabulativne opreke između prirodnih fenomena i ne-prirodnih fenomena. Žanr kriminalističkog filma oko fabulativne opreke između legalnog ponašanja i protulegalnog, kriminalnog ponašanja. Ono što vestern fabulativno izdvaja među ostalim žanrovima jest opreka između novog integracionističkog društvenog ustrojstva i preddruštvenog stanja. U biti, fabule vesterna se sve vrte negdje oko nastojanja da se iz društveno kaotične, razmrvljene situacije izgradi koherentno, integrirano društvo.

Svaka od ovih fabulativnih opreka pruža alternaciju nekom normalnom ili normiranom aspektu naše aktualne civilizacije i nazora na svijet, upozoravajući na načine na koje ta alternativa može izravno ugroziti ili izmijeniti naš svijet i naš nazor na svijet.

Suvremenom gledaocu, koji živi u pretežno konstituiranim i razmjerno integriranim društvima, vestern pruža sliku stanja slabe društvene integracije, upozorava na to da je takvo stanje moguće i da je bilo stvarno postojeće na području Divljeg zapada, u ne tako davnoj povijesti, i time potiče našu imaginaciju, omogućava da svojem vlastitom društvenom ustrojstvu otkrivamo prirodnu alternaciju, situaciju u kojoj se sve ono što ne prihvaćamo u svojem vlastitom društvu može još uvijek, barem u načelu ili u mašti, konstituirati u kojem poželjnijem smjeru.

Upravo su ovi vitalni imaginativni potencijali svijeta kojeg nam ocrtava vestern bili oni koji su omogućili da se formira žanr, tj. da se snimaju serije filmova koji će istraživati i varirati imaginativne potencijale jednog takvog prepoznatljivog, povijesno potvrđenog svijeta, svijeta u kojem se tek konstituira novo društvo, novo uređenje.

 

* * *

Fabulativna opreka što je u temelju vesterna, zajedno s njenim povijesno-činjeničnim pokrićem bila je iznimno pogodna da preraste u mitsku opreku, i da bude temeljem razvoja prave mitologije.

Što obilježava mitove? Mitovi su predanja, što se prenose s generacije na generaciju. Nije, međutim, riječ o bilo kakvim predanjima. U mitovima se govori o kozmogenezi, o nastanku ukupnog svijeta u kojemu živi određen narod, o nastanku tog naroda ili plemena, odnosno govori se o onim silama u sukobu s kojima je određen narod ili pleme zadobilo i potvrđivalo svoj nacionalni i plemenski identitet. Mitovi tako formiraju sliku o identitetu određenog plemena i naroda, služe društvenoj integraciji u zajednicu nasuprot njoj tuđim okolnostima i silama, i usađuju vjeru u taj identitet, a time i vjeru u mitska predanja. U mitove se vjeruje kao u činjenice, iz mitova pripadnici plemena ili naroda izvlače svoju plemensku ili narodnu samosvijest, osjećaj pripadnosti, zajedničkog korijena i zajedničkog poslanja u prirodi i okolini, koje se dijelom sastoji u otporu spram tuđim silama koje svakog trenutka mogu ugroziti društvo, i u otporu spram kojih se, prema mitu, društvo, zajednica i formirala.

Sve ove elemente mita pružio je svijet vesterna. Od razdrobljenih grupa doseljenika, različitih nacionalnosti, jezika, različitih religija i etičkih sustava, različite individualne prethistorije, trebalo je stvoriti integrirano društvo, novu naciju, novo uređenje. To je povijesna činjenica u čiju se istinitost ne sumnja. Također je povijesna činjenica da je u vrijeme pojave filma američko društvo već bilo globalno konstituirano. Očito se ono prvo stanje razjedinjenosti pretočilo nekako u ovo drugo stanje integriranosti. Izdvojivši povijesno razdoblje u kojem se to najočitije i najbliže zbivalo – pohod na Zapad – vesterni su pružili sustavnu i privlačnu sliku o tome gdje je i na koji način tekla integracija. Učinili su i više od toga. Prateći taj proces ogolili su i demonstrirali principe prema kojima se taj proces odvijao; npr. usaglašavanje puritanizma i etičke samovolje u pragmatičku etiku, usaglašavanje bijele, evropske civilizacije i obojene, neevropske civilizacije u statusnu društvenu hijerarhiju i tako dalje. A sve je to bilo vjerodostojno.

Tako je vestern Amerikancima (a ne samo njima nego i svim drugim društvima što su se temeljima na sličnim principima – a to su većina suvremenih društava) pružio mitsku sliku o kozmogenezi nove nacije, o principima koji ravnaju identitetom nove nacije, i o silama naspram kojih su se ti principi i identitet oformili.

 

* * *

Pokušaj legendarizacija osvajanja Zapada pratio je već i samo osvajanje Zapada. Činilo se to prvo senzacionalnim člancima u novinama, a potom pomoću jeftinih sveščica s pričama i romanima o zapadnjacima, što se naširoko čitalo. Mnoge su ličnosti kroz te jeftine romane postale legendarne.

Nije zato neočekivano da je i film, u samim svojim počecima u Americi, tražeći popularnost posegao za slikama sa Zapada. U Edisonovim dvominutnim vinjetama su, još prije 1900., prikazani prizori s Divljeg zapada.

Širi proizvodni interes javio se po iznimnoj popularnosti Porterove Velike pljačke vlaka i Bill Andersonovih vestern serijala. U ondašnjoj masovnoj proizvodnji filmova od dvije role, velik je dio otpadao na serijale o Divljem zapadu. Ti su serijali pokušali, s gotovo reporterskom ažurnošću, izvještavati o uzbudljivijim ondašnjim zbivanjima (pljačkama vlaka, pljačkama banke, osvetama i slično), trudeći se često da snimaju na terenu, da gotovo dokumentarno rekonstruiraju ambijente i zbivanja iz vremena pohoda na Zapad. A to su lako mogli, jer su sudionici pohoda još bili živi, znali su i sudjelovati savjetima i kao epizodisti i statisti u vesternima.

Uvođenje autentičnih ambijenata, novinsko-reportažnih sižea na jednoj strani a na drugoj likova i sižea jeftine vestern literature, a potom i slikovne razrade i dinamizacije scena, oslabljivali su utjecaj visokih kazališnih i literarnih standarda i počeli poticati razvijanje samostalnih filmskih standarda uvjerljivosti, zanimljivih fabula, i vlastitih oblika konstrukcije fabule. Vestern je tako dobrim dijelom doprinio standardizaciji filma kakav danas dominira, i Griffith, koga se drži s pravom prvim velikim standardizatorom filmskih tema i postupaka, većinu je tog standardizacijskog posla obavio upravo u svojim kratkim vesternima.

 

* * *

U sklopu tzv. masovnog urbanog društva unutar kojeg se komunikacija odvija putem sredstava javnih i masovnih komunikacija, među koje spada i film, i putem tržišnih transakcija, mit je bio nešto drugačiji od tradicionalnih, bio je elastičniji. Temeljeći se na žanru, a ovaj na odazivu publike što se provjeravao tržišno i financijski, proizvodnja vesterna, kao i drugih žanrova, poprilično je ovisila o općem nacionalnom raspoloženju i brojnosti posjeta pojedinim tipovima filmova. Nijemi film je razvio sve temeljne mitske potencijale i uobličio tzv. ikonografiju vesterna. Rani zvučni filmovi su naglasili idealizacijske potencijale vesterna, što se očitovalo u pjevanim vesternima, tzv. “konjskim operama”. Četrdesete godine su donijele stanovit relativizam, koji je rezultirao razblaživanjem principa i fabulativnih opreka (dobra-zla; civilizacije-divljine i dr.) i unosio složeniju i istančaniju psihološku razradu ponašanja i motivacija zbivanja. Ti su filmovi bili gotovo najava i priprema za krupnije promjene u šezdesetim i sedamdesetim godinama.

Tih su se godina, naime, dogodile bitne kulturne promjene u Sjedinjenim Državama. Započet je proces razbijanja integracionističke orijentacije američkog društva, a time i otuđivanja od mita, tog sredstva integracije. Počeli su se javljati vesterni s tzv. “antijunacima”, s težnjom k naturalizmu u prikazivanju ponašanja, odnosa među ljudima i prikazu ambijenata, što je sve zapravo išlo k razbijanju mitova. Također, korjenitije se mijenja ikonografski repertoar, tj. poigravalo se slobodno s žanrovskim elementima vesterna, zanemarujuću činjenicu da su ti žanrovski elementi tradicionalno bili i mitski, dakle obavezujući za stvaraoce i narodnu publiku. Također se javio i talijanski vestern, koji iz američkog vesterna uzima mitske slike, ali se s njima poigrava kao s bajkovitim elementima a ne vjerodostojnim činjenicama, s time da je svijet talijanskih vesterna svijet koji teži anarhiji a ne integraciji i konsolidaciji.

Danas, tako, premda je vestern itekako živ, on je naprosto žanr među drugim žanrovima, zadržava sve imaginacijske potencijale žanra, ali bez mitološke funkcije koju je klasični vestern imao, i za kojom poneki suvremeni vesterni (poput onih Peckinpaha i drugi) nostalgično žale.

Kolačiće koristimo kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Ukoliko se slažete, tada prihvaćate korištenje kolačića i web stranice sukladno našoj politici privatnosti.