Razumijevanje filma : ogledi iz teorije filma | Hrvoje Turković

Biblioteka Online
knjiga 93

 

Hrvoje Turković
RAZUMIJEVANJE FILMA
ogledi iz teorije filma

Ā© 2012 Hrvoje Turković
Ā© za elektroničko izdanje: DruÅ”tvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2012, 2015, 2016

 

Izdavač
DruŔtvo za promicanje književnosti
na novim medijima, Zagreb

Za izdavača
Aleksandra David

Urednici
KreÅ”imir Pintarić
Dario Grgić

Fotografija
Ā© Andrii Pokaz / Fotolia.com

ISBN 978-953-7669-43-0 (HTML)
ISBN 978-953-345-105-3 (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-345-106-0 (PDF)
ISBN 978-953-345-107-7 (MOBI)

Prvo izdanje
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1988.

 

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu
Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

X

Sadržaj

Predgovor


FILMOLOÅ KE MARGINALIJE
1. FIKCIONALNOST, STEREOTIPIJE I ORIGINALNOST
Fikcionalni i nefikcionalni film / Fikcionalnost i fabula / Fantastika i priroda filma (uz film Proviđenje Alaina Resnaisa) / Moć uvjetnog prihvaćanja filmova / Koji je film ā€œnaivanā€ / Metažanr i Doktor Divjak / Motivi u filmu / O filmskim serijalima / Serijske karakteristike u Ratu zvijezda / Dvije značajke dječjih filmova i njihovih fikcija / Kopiranje i originalitet na filmu (uz film BeÅ”tije Živka Nikolića) / O pojmu filmskog autorstva / Klasicizam na filmu (Viscontijev slučaj)

2. FILMSKI POSTUPCI
Tipovi pažnje na filmu / Važnost pozadine kadra / Dubinska mizanscena / Pretapanja u Veseloj udovici Ericha von Stroheima / Prikrivena elipsa u Ozuovom filmu / Stilizirani zvukovi udaraca u kung-fu filmovima i Å”pageti-vesternima / Disko-glazba i film / Opisne sekvence u filmu / Opis stanja u igranom filmu / Perspektiva pripovijedanja / In medias res (Pripremite maramice i Posljednji bračni par u Americi) / Uloga planova (uz Ženu koja plače Jacquesa Doillona) / Uvođenje ključnih likova u filmu Djevojka za odmor / O filmskoj ulozi i o filmskom liku (uz BuƱuelov Taj mračni predmet želje) / Odijevanje likova u filmu (uz film Surova igra Roya Hilla)

3. FILMSKE VRSTE I OBIČAJI
Å to je to dokumentarni film (uz film Posljednji krici iz savane) / Lažni dokumentarac / Svijet reklame / Pornografski film kao žanr / Erotika na filmu / Kakve su posljedice duljine filma na strukturu filma / Razlika između dugog i kratkog crtanog filma (Snjeguljica i sedam patuljaka) / Običaji pri gledanju filma / O uvjetima prikazivanja filma s filmoloÅ”kog stajaliÅ”ta / ZaÅ”to umjetnici ne vole svoje kritičare

4. FILM I TELEVIZIJA
Operativna zamjenjivost i kulturalna različitost filma i televizije / Televizija kao obavjeŔtajni medij / Intimističke crte televizijePITANJE ā€œPRIRODEā€ FILMA
5. ANDRƉ BAZIN I REALIZAM
OntoloÅ”ki argument / Argument izrađevine / OntoloÅ”ki paradoks / Dijalektički argument / ā€œRealizamā€ kao standard / Realizam kao ā€œautorizamā€

6. TEATRALNOST U FILMU
Purizam / Uloga teatralnosti u ranom nijemom filmu / Signali ā€œumjetničkogā€ / Stilizacijska funkcija teatralnosti / Zaključak

7. FILMSKO I NEFILMSKO
(ili, kako je moguća intermedijalnost)
1. Problem posebnosti filma / 2. MetodoloÅ”ki pristupi problemu posebno / 3. Razgraničenje među medijima / 4. Scenarij kao ā€œnefilmskiā€ element / 5. Da li je scenarij nužno verbalan / 6. Predodžbe i njihovo izazivanje / 7. Komunikacijsko specifiranje predodžaba / 8. Veze i razilaženja među medijima / 9. Ponovo o scenariju i filmu

8. FILMIČNOST
(ogled iz filozofije filma)
0. Uvod / 1. Petrićeve odredbe / 2. TerminoloÅ”ko-klasifikacijski problemi / 3. Filmsko i filmično, implicitne razlike / 4. Filmičnost i ā€œizražajnostā€ / 5. Izraznost i izrazni elementi / 6. Neki ā€œizrazni elementi filmaā€ / 7. Opreka filmično/filmsko i izraz / 8. Problem specifičnosti / 9. Problem ā€œmizankadraā€ / 10. Bogatstvo izraza i filmičnost / 11. Bogatstvo izraza i integriranost / 12. Jedinstvo u raznovrsnosti i estetičnost / 13. Tematizacija izraza, estetičnost i sinematičnost / 14. Integracija tematiziranog izraza: izražajnost, stil / 15. Ograničenje stilske teze o sinematičnosti / Dodatak A: ā€œOntoloÅ”ka autentičnostā€ / Dodatak B: ā€œKinestezijaā€ / Dodatak C: SinestezijaPITANJE STILA
9. ELIPSA KAO STILISTIČKA FIGURA
(na primjeru Murnauovog Posljednjeg čovjeka)
Pojam elipse / Å to pojam elipse podrazumijeva? / Å to znači biti ā€œstilističkom figuromā€? / Elipsa kao stlistička figura / Opis kadra u kojem se elipsa javlja u Posljednjem čovjeku / Zamjedbene značajke kadra / Kontekstualne odrednice kadra / Elipsa kao izostavljanje sastojaka radnje / Učinak elipse (njeno ā€œznačenjeā€) / Svjetonazorna funkcija stilističkih postupaka / Konačne primjedbe

10. TIPOVI ANIMACIJE
Uvod: animirani i neanimirani film / Puna animacija i simbolička animacija / Tipovi nekontinualne animacije / Simboličke posljedice nekontinualnosti / Simbolički primitivizam / Kolažna animacija / Animacija pokreta i transformacijska animacija

11. NARATIVNI STILOVI NA FILMU: PRIMITIVNI, KLASIČNI I MODERNISTIČKI
Uvod / Primitivni stil / Klasični stil / Pojava modernističke alternative / Razvijeni klasični stil / Modernistički stil / Prilike s globalnim stilovima u nasBibliografija
Napomena o tekstovima


Impresum