Barikade | Boris Buden

FARSA

 

“Mislite da bismo sada mogli poći kući? Nipošto! Na programu je još jedan komad. Nakon tragedije dolazi farsa.” Ove riječi, koje je prije više od sto i pedeset godina izrekao Heinrich Heine, nemaju težinu željeznog zakona povijesti. One ne upućuju ni na kakvu nužnost koja prožima sva zbivanja, nisu svjedoci povijesnoga determinizma nego naprotiv, povijesne slobode – kao opomena svima koji su zaboravili kako se povijest zna nepredvidivo poigrati ljudima i njihovim sudbinama.

Da će tragedija jugoslavenskog ratnog rasula poprimiti jednoga dana jasne crte farse moglo se naslutiti još veoma rano. Neki su to čak otpočetka znali. Ovih dana međutim, zahvaljujući i nekim koincidencijama, obrat u farsu čini se da je dovršen. Barem tako to izgleda izvana, sa stajališta publike koja više ili manje nezainteresirano promatra našu dramu, u ovom konkretnom slučaju, iz pozicije austrijske publike. U manje od dvadeset i četiri sata austrijski su mediji naime toj svojoj publici servirali tri informacije koje u svojoj gruboj jasnoći više nisu ostavljale nikakve dvojbe, da to o čemu se kod nas radi jest nakon svega samo još jedna farsa.

Najprije su u subotu 22. listopada novine donijele vijesti o novom prijedlogu Francuza prema kojem bi se bosanskim Srbima ne samo dopustila konfederacija sa Srbijom nego bi u zamjenu za napuštanje Sarajeva dobili pod svoju vlast istočnobosanske enklave Srebrenicu, Žepu i Goražde. Paralelno je austrijska publika informirana i o tajnim pregovorima bosanskih Srba i predstavnika RH u Grazu, kao i o dealu koji je na tim pregovorima navodno sklopljen. Hrvatska ponovo uspostavlja suverenitet nad okupiranim područjima, ali unutar Hrvatske uspostavlja se, kako je to u bečkim novinama rečeno, “srpska mini država”, a povrh toga, bosanski Srbi dobivaju izlaz na more južno od Cavtata. U kratkom komentaru ovih vijesti pada već riječ lakrdija. Istoga dana u udarnom terminu večernjeg dnevnika austrijske televizije na ekranima se pojavljuje Slobodan Milošević – kako izlazi za govornicu povodom dana oslobođenja Beograda. Njegov govor je spiker predstavio kao odlučujući za konačni rasplet ratne drame na području bivše Jugoslavije. Sporazum s Hrvatskom navodno je već gotova stvar, uskoro je moguće i priznanje. Potom slijedi opširni komentar čija se bit može svesti na poruku “Premda smo svjesni da taj koji sada nastupa kao mirotvorac jest onaj isti koji je poveo rat i koji je između ostalih ipak najviše kriv za onolike žrtve, realnost nas ipak tjera da usprkos toj činjenici pozdravimo ovu šansu za mir i da se nadamo kako će ovaj puta napokon doći kraj ratu”. Zdvojnost komentatora je dvostruka. Ne samo nad onim dealom koji se odigrao u stvarnosti i koji bi sada trebao osigurati mir, nego i nad dealom koji je sam morao učiniti – dati zločincu oprost za već počinjene zločine, u zamjenu za njegovo odustajanje od svih zločina koje bi u budućnosti tek mogao počiniti.

Istoga dana bečki Standard donosi intervju s francuskim filozofom Bernard-Henri Lévyjem koji sa svojim dokumentarnim filmom “Bosna!” upravo gostuje na filmskom festivalu u Beču. Filozof otvoreno priznaje da je njegov kompletni bosanski angažman doživio neuspjeh. “Ne vjerujem u savjest svijeta«. Ne vjerujem u svijet. Čak gotovo da već i ne vjerujem u društvo. I uopće ne vjerujem u jedinstvo nacije, a niti u jedinstvo svijeta,” poručuje razočarani filozof i nastavlja se žaliti na zasićenost publike ratom u BiH izražavajući svoju nemoć najcrnjim humorom: “Što više slika donose mediji to se publika manje zanima za njih. Tako sam jednoga dana rekao Bosancima da moraju naći druge načine umiranja, da moraju proširiti svoj repertoar, pronaći nove krike, možda umirati dubeći na glavi…”

I napokon sutradan, u nedjelju, austrijska televizija prikazuje kratki film o suđenju Dušku Cvjetkoviću, Srbinu uhapšenom i optuženom u Salzburgu za ratni zločin, koji je navodno počinio u Bosni. Na jednoj strani su svjedoci optužbe, a na drugoj njegov brat uvjeren u Duškovu nevinost. I taj brat kreće sada u Bosnu, praćen dakako ekipom austrijske televizije, u potragu za dokazima koji bi rasteretili Duška. Majka navodnog ubojice, ali i majka ubijenog, prijatelji s jedne i druge strane, rođaci, svi oni defiliraju pred kamerama pričajući svaki svoje priče, pokazujući obiteljske fotografije i razne dokumente, mjesta zločina i mjesta nekadašnjeg zajedničkog života. Rezultat: cijela priča zapleće se u nerazmrsivi čvor. Ništa u njoj više nije konzistentno ni uvjerljivo. Svjedoci optužbe postaju smiješni proturječeći međusobno i osporavajući jedan drugomu ulogu krunskog svjedoka: “Ja sam vidio, on nije”, “Nije istina, očiju mi mojih, neka mi odmah ispadnu ako lažem, vidio sam ja, nije on”. S druge, srpske strane, nitko nije bio u ratu, nitko puške u ruke uzeo nije, oficiri se daju slikati u krugu obitelji s nekakvim papirima koji bi trebali posvjedočiti da oni nikada nisu bili na frontu, “nisam vidio, ali znam ja njega, ne može on biti zločinac”. Jedino što još pred kamerama nije do kraja izgubilo odnos sa stvarnošću jesu kulise pred kojima se odvija rasulo same priče – sablasne ruine pogorjelih kuća, jedini apsolutno uvjerljivi ali i apsolutno nijemi svjedoci zbiljskog rata. Sve ostalo je – farsa. Farsa u koju se pretvorio pokušaj da se ispriča priča o jednom stvarnom ratnom zločinu, farsa u koju neminovno srlja samo suđenje i napokon farsa u koju se upleće publika sama – tako što će u farsi prvog pokušaja suđenja za ratni zločin prepoznati dovoljan razlog da s gađenjem zauvijek okrene glavu od problema ratnog zločina; tako što će u priznanju neuspjeha kojim jedan filozof okončava svoj pokušaj angažmana prepoznati svoju mudru dalekovidnost koja je na vrijeme spriječila svaki pokušaj angažmana i koja je unaprijed znala ono za što je filozofu trebalo osvjedočenje osobnog iskustva – da se angažman ne isplati i da je šutnja prema nepravdama uvijek bila i ostala čisto zlato; i napokon zato, jer će zajedno sa svojim realpolitičarima i svojim televizijskim komentatorima svoje najdublje moralno zgražanje nad zlodjelima ratnih zločinaca, svoj jasni uvid u nevinost žrtava i krivnju počinitelja, teška srca ali ipak sasvim spremno žrtvovati za realistično iskalkuliran mirni suživot s tim istim zločincima i za zaborav njihovih žrtava, u ime bolje budućnosti.

Ali zamjerati austrijskoj publici nedosljedan odnos prema ratu u bivšoj Jugoslaviji, svakako je neopravdano. Jer što je farsa njihova odnosa prema našem ratu naspram farse samog tog rata, farse u koju su ga pretvorili sami njegovi protagonisti? No, da bi od tragedije postala farsa nije dovoljno samo to da se pokretači i gospodari rata pretvore odjednom u mirotvorce, da trgovci povijesnim obećanjima postanu trgovci teritorijama i ljudima, da se huškači preobraze u slatkorječive demokrate. Potrebno je još nešto – da sa scene nestanu same žrtve. Da oni koji su stvarno stradali u tragediji stradaju još jednom – tako što će ispasti iz simboličkog univerzuma novonastale povijesne situacije, što će morati doživjeti tako reći još jednu, simboličku smrt. Iz povijesne tragedije nastaje povijesna farsa onda kada žrtve povijesti postanu smetnja toj povijesti na njenom razvojnom putu, prepreka koju valja ukloniti kako bi se prešlo u novi, koliko toliko podnošljivi oblik života. Zato dinamika zbivanja najprije razara svaku priču koja još pokušava zadržati ili dohvatiti istinu žrtve. Ne propada samo pokušaj austrijske televizijske ekipe da ispripovijeda nešto razumljivo, smisleno, nešto konzistentno o ratnom zločinu u Bosni, propada i sam pokušaj da se tom zločinu sudi, da žrtva u kažnjavanju počinitelja bude simbolički priznata kao ono što jest, kao žrtva. U novonastaloj stvarnosti ona sama gubi svog simboličkog reprezentanta, postaje točka neiskazivog, prazno mjesto oko kojeg povijest podiže skele imitirajući izgradnju novog života. Da bi se napravilo mjesta toj novoj realnosti, upravo je žrtva ono što još jednom mora biti žrtvovano, čija istina mora biti potisnuta, čija stvarna tragedija mora biti zaboravljena. Farsa je tek oblik unutar kojeg se zbiva ovo drugo žrtvovanje žrtve.

Nije dakle samo “enything goes” postmodernog rata to što onih, kažu već preko sto tisuća mrtvih, zajedno s milijunskom masom prognanika na svim stranama čini tek zanemarivom veličinom na onim zemljovidima na kojima gospodari rata kroje našu budućnost. To je i konformizam same povijesti, strategija zaborava inherentna povijesnom napretku kao takvom. Suprotstaviti se tom povijesnom zaboravu, povijesnom konformizmu, ne znači tek žrtve povijesti jednostavno sačuvati u pamćenju, nego znači prije svega postaviti pitanje o smislenosti odnosno uzaludnosti njihova žrtvovanja, znači dakle ne pristati na manipulativnu logiku prema kojoj je ono što je kupljeno njihovom nesrećom ujedno automatski bilo i vrijedno te nesreće.

Vijenac je nedavno, obilježujući trogodišnjicu smrti hrvatskog književnika Milana Milišića, kojega je listopada 91, u Dubrovniku, ubila četnička granata ponovo tiskao njegovu priču “Život za slobodu”, priču zbog koje je Milišić početkom osamdesetih dospio u zatvor. U priči prisjeća se Milišić jedne žrtve rata, dubrovačkog bifedžije Mirka Šuštara kojeg su odmah po oslobođenju strijeljali partizani zajedno s mnogim drugima na otočiću Daksi. Njegova jedina krivnja bila je u tomu što su u njegov bife na Stradunu zalazili Nijemci i što je bio oženjen Njemicom. Krivnja dovoljna međutim da ga košta života, ali i, naknadno, i anonimnosti jedne posve suvišne žrtve svjetskoga rata. Pa ipak, Milišić toj žrtvi uspijeva napokon dati neki smisao. On upisuje sudbinu tog nesretnog čovjeka u naše kolektivno iskustvo i tako ga vraća u simbolički univerzum stvarnosti onim jedinim sredstvom koje mu stoji na raspolaganju u borbi protiv povijesnog zaborava – literarnom reminiscencijom.

U dnevniku koji je vodio sve do smrti Milan Milišić zapisao je i ove riječi: “Naporedo s tim traje neizbrisivo sjećanje da ne živim u povijesti, nego u farsi. U farsi rata, u farsi patriotizma, farsi borbe za slobodu. I s jedne, i s druge strane – što bi nam mogli obećavati nego slobodu. A najgore će biti kada dođu oslobodioci…”

Milišić je, sigurno na temelju svog literarnog iskustva, znao za problem povijesne žrtve, za rastakanje njene povijesnosti u farsu. Zato je za njega farsa prethodila tragediji. Dati naknadno neki smisao njegovoj žrtvi, kao i smisao nebrojenim žrtvama rata koji još uvijek traje znači prije svega prepoznati ih u njihovoj tragičnosti, a to znači prepoznati ih upravo kao žrtve farse.