Etika kruha i konja | Marija Dejanović

ČETIRI POSUDE

 

Neobična jela koja godine donose
serviraju se u četiri posude.
Jela za čarobnicu u najmanjoj su posudi.
Što je jelo svečanije, ona će ga manje jesti.

Jela za konje su u najvećoj posudi.
Tih je jela premalo zato što je poslova puno.

Jela za muškarca ne služe se u posudama.
Muška su jela u posudi koje nema.

Jela za ženu ostaci su skupljeni nakon objeda.
Ženska su jela u bilo kojoj posudi.

Jela sam borove i jele u mladosti
radije nego njihova djetinjstva.

Zub mi se penjao
kao gusjenica
do čupavih češera,

mišica u gnijezdima ptica.