Grad dobrih ljudi | Miroslav Mićanović

školska lektira

 

već si se spremila na tu
pripremljenu sočnost
stoji već dugo na poatu
u skladnosti boje ormara
i korica
(latinski nazivi)
zjenica cijedi red za redom
osmijeh u napetom jedru:
jabučik vjetrovi čitanke
suhi miris brašnjara
i djevojčice u crvenim
krparama na tavanima
strule jabuke kupljene
preko sindikata
biti sam
bolesna djeca:
“Debela, debela,
najela se pepela,
pepeo smrdi,
debela prdi.”
pepeo i pepel
samo po redu
odredi
uvodni dio
glavni dio
zaključak
za bolju ocjenu dodati
“što je pjesnik hteo time da kaže?”