Vražji prolaz | Milan Zagorac

Biblioteka elektroRI
knjiga 6

 

Milan Zagorac
VRAŽJI PROLAZ

© 2018 Milan Zagorac
© za elektroničko izdanje: Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2018

 

Izdavač
Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, Zagreb

Za izdavača
Krešimir Pintarić

Urednik
Goran Čolakhodžić

Fotografija
© Fotokon / Fotolia.com

ISBN 978-953-345-629-4 (HTML)
ISBN 978-953-345-630-0 (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-345-631-7 (PDF)
ISBN 978-953-345-632-4 (MOBI)

Prvo izdanje
Studio TiM, Rijeka, 2014.

 

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu
Grada Rijeke.

Projekt Besplatne elektroničke knjige [BEK]
financijski podržava Zaklada “Kultura nova”.