Zeleni prah | Andriana Škunca

Andrea Zlatar

ČETIRI PJESNIČKA DOBA: OD OPISA DO PERFORMATIVA

 

I

Nova pjesnička zbirka Andriane Škunca, Zeleni prah, od svoje se prve do posljednje pjesme kreće u zadanom prostoru jezične djelatnosti: između opisa i performativa. Ta dva teorijski razlikovana tipa govornih iskaza za Škuncu predstavljaju krajnje točke jezične djelatnosti, poslove unutar kojih postoji neprekidan slijed izričajnih mogućnosti. Performativ i opis omeđuju raspon njezina pjesništva, a pojedinačne pjesme označuju postupne prijelaze, govornikove korake što iskaz vode od deskriptivne rečenice do molbe i zaziva. Ili u prostoru jednog te istog iskaza pokušavaju prijeći od jedne do druge krajnje točke govora.

Performativnost pjesničkog iskaza, njegova snaga u tvorbi stvarnosti eksplicitno su iskazane teme Škuncine poetike: njezino vlastito pisanje postaje predmetom pjesme. Ona sastavlja svijet riječima, i potpuno je toga svjesna:

Mogu izgovoriti: zrak, nebo, voda, sagraditi zrcalnu rečenicu. Od razmrvljenih slova sastaviti nova. Dopisati poništeno.

Pjesnik je na mjestu Tvorca: I reče Bog neka bude Svjetlo. I bi svjetlo.

Kad izgovorim ili napišem riječ ovca, papir se oruni, zrak postane gust i porozan. Slova se razbježe stranicom u potrazi za hladom. Ispod topla pokrivača napisanog širi se pašnjak. Jedna za drugim u bezmjernu prostranstvu idu stada, za njima raspršene sjene ovaca. Govor postaje lagan, otisnut u modrinu poput zapjenjenih valova. Stopljen s onima kojih više nema. Bdije nad samoćom.

Pokušavam ih dozvati, ali klize s papira. Na rubu sipki trag, razmrvljeni pijesak, odron sitna kamenja.

Navedeni réci početni su stihovi pjesme „Ovca“, kojom Škunca započinje svoju novu zbirku. Ne slučajno, već kao vlastiti pjesnički manifest. Kad izgovorim ili napišem riječ ovca, papir se oruni, zrak postane gust i porozan. Slova se razbježe stranicom u potrazi za hladom. Ispod topla pokrivača napisanog širi se pašnjak… – nisu tek niz ulančanih metafora, prešućenih poredbi i skrivenih analogija klasične zaokružene pjesničke slike (pašnjak/papir, ovce/slova, govor/uzduh). Ti Škuncini réci neposredno ukazuju na stvoriteljsku funkciju jezika, onu koja je ujedno i tvoriteljska i tvarna. Jer, Škuncino I neka bi… nije naprosto neka bi pjesma, već neka bi ovca – a onda, od ovce, pašnjaka i runa, bude pjesma. Ovca je raspon otoka od rta do rta, kaže Škunca. Ona je jednako tako raspon pjesme, od slova do slova, u obrnutoj igri svjetla i sjene: bijela mrlja na tamnoj pozadini postaje tamnim znakom na bjelini papira. Črtami i rezami ispisana preda povijesti.

Škuncino proizvođenje stvarnosti teksta jest istodobno i izravni upis stvarnosti u tekst. Škunca ne izmišlja banalno, ne utječe se tipičnoj materiji „fikcije“, ne, ona hoće pjesmu od tvrđega i najtvrđega, od kamena i rta, pjesmu-otok. Pjesmu-otok koja će imati sve: i boju i miris, i okus i opip, i sjećanja i osjećaje, i ljude i stvari. Sve što sačinjava jedan život u prostoru i vremenu, u prostoru koji je obilježen vremenom kao osnovnom kategorijom ljudskoga postojanja. U Škuncinim rečenicama čuje se bura, i miris joj se čuva u svježe opranim plahtama, i vlažne su od vode i kiša, slane od mora u zraku. Ponekad okruglaste i tamne poput maslina, ponekad isprane i sipke poput školjaka i puževih kućica, gospodara vremena. Oštrih rubova, a krhke, iznutra glatke rečenice. Tako govore „Pripitomljene riječi“:

Što želim reći one otisnu na papir, proširuju vrijeme. S njima dodirujem udaljene prostore, čujem nevidljivo.

Nakon niza pjesničkih zbirki u kojima je Škunca putovala prostorom, u Zelenom prahu putuje kroz vrijeme i u vremenu. I prije je prepoznavala znakove vremena, ali tek onda kada su bili „zaustavljeni u stvarima“, fiksirani, kada su se pretvorili u tragove vremena na ljudima i predmetima. Ta njezina olovka koja znade skupljati udaljeni prostor, sada pokušava skupiti i vrijeme, razbacano, ono prošlo, zagubljeno, i ovo sadašnje, rastresito, neuhvatljivo. Ta pjesnička olovka koja je uvijek znala prelaziti iz horizontale retka u vertikalu crteža, sada iz horizontale prostora prelazi u vertikalu vremena: a njezina su okosnica ljudi, osobe.

 

II

Ključna novina u Škuncinu Zelenom prahu svakako je učestala pojava drugoga lica, jednoga ti. Pjesme iskazane u obliku upućivanja drugom licu predstavljaju i količinski, najznatniji dio ove zbirke: više od trećinu. Ta „grupa“ pjesama (razasutih po cijelom rukopisu) obilježava prijelaz iz poetičkog performativa u komunikacijski performativ. Ja se obraća ti. U izgovoru Ja jedan je glas, a primalac Ti preuzima u tekstu više obličja: majka, sestra, otac, prijatelj(i). Personalni identitet primatelja ionako nije važan, važan je odnos što se uspostavlja između Ja i Ti, a to je uvijek odnos emocionalne bliskosti, ljubavi, prijateljstva, topline. Odnos koji postoji u vremenu i kroz vrijeme, u nehotičnom pamćenju osjetila i nagomilanim slikama prošlih dodira, ali odnos koji nije materijaliziran u prostoru. Nema mogućnosti za stvarni susret, za ponovni dodir. Stoga i nastaje pjesma, odatle i počinje pisanje, rekao bi Barthes: tamo gdje nisi ti, tamo gdje tebe nema. Isti glas Andriane Škunce u pjesmi:

Na praznoj stranici dlanom zaklanjam odraze. Vidim te u papiru, rasipaš se tamo gdje sam ga dodirnuta. Unutra si, obris uvećan sje­nom.

Pisanje, barthesovski rečeno, ne sublimira ništa, ne nadoknađuje nedostatak, ali počinje iz osjećaja nedostajanja, iz samoće. Ti i Ja su odijeljeni, mogu ih vezati sjećanje i čežnja (ako su to uopće dva različita osjećaja):

Kad se vratim što donijeti? Kako izmjeriti pustoš? Dugo traje praznina bez pozdrava. Kao da se nismo sreli, trebaš doći. Zaustaviti značenja koja prolaze.

U Zelenom prahu ljubav je riječ koja se smije i može izreći. Osjećaš li, nježnost se vratila, kaže se u pjesmi „Šator od prstiju“. Nježnost je ona koja ljubavi priskrbljuje pravo na postojanje. I ponovno, po treći i posljednji put, prizivam nepredvidivog Barthesa: La ou tu es tendre, tu dis ton pluriel. Tamo gdje si nježan, izgovaraš svoju množinu, izgovaraš se kao množina. Tamo gdje si nježan, tvoja nježnost postaje i mojom.

Škuncina draga bića koja se noću pretvaraju u ljubav.

 

III

U postupnom prijelazu od poetskog performativa k „čistom“ opisu, treća je postaja Škuncina pjesništva predmetna stvarnost. Točnije, stvarnost viđena iz očišta ljudi, kroz predmete koji su godinama i desetljećima bili u njihovoj uporabi, u njihovoj blizini. Taj treći, uvjetno rečeno „pjesnički stupanj“ u Zelenom prahu najčvršći je pjesnički oslonac u ranijim Škuncinim zbirkama. U prethodnoj, Korijen zid kutija, doveden do krajnosti: kamene ograde su se urušile, zidovi kuće su potkopani. Stoga Škunca pristaje da samoj sebi izmakne posljednje čvrsto uporište pod nogama: svijet stvarnosti u kojemu su bile ubilježene ljudske egzistencije. Zeleni prah suma je prethodnih pjesničkih stavova, njihov radikalni izvod. Stvarnost se u njemu razlama na dva načina: pretvarajući se doista u prah, što poput pijeska vremena u pjesničkim recima sipi kroz prste, u žbuku kojom vezujemo sve što želimo učvrstiti u postojbinu naših života. I, na drugi način, prelaskom „s onu stranu“, zakoračenjem u ogledalo, postajanjem Svetim, pretvorbom u simbole. I u jednom i u drugom postupku pjesničko „ja“ umnožava se u „mi“, jer nosi sudbinu sviju, vidi za sve i govori u njihovo ime, u ime mrtvih i u ime još živih. To je „mi“ koje znade kako postupati sa stvarima, kako mirovati u njima, kako se prepustiti kiši, dati zatvoriti u vodenu kutiju, kako slušati muk, kako se odazvati u mraku. To „mi“ također poznaje samoću. Bijelo i crno njegove su osnovne boje, i onda dolazi zelena, taj zeleni prah. Ne od buđenja proljeća i novoga života, već od mahovine i nakupljenoga bivšeg života. I baš kao takvo: znak života. A o njemu se više ne govori, vidjeti ga se još može, dok se potpuno ne izgube boje. U prostoru „mi“ prešutno je dat zavjet šutnje: mjesečina, odsutnost realnog, posvemašnja tišina u trenutku prijelaza između noći i dana, u svitanje kad svijet snova još uvijek nadjačava svijet stvarnoga.

 

IV

Posljednja je stepenica u našemu čitanju Zelenog praha ona za koju bi mnogi možda rekli da je trebala biti prva i početna: opis. Kao da opis nužno mora biti jednostavan, doslovan, referentan iskaz o stvarnosti. Škuncin opis to sigurno nije, ona od opisa ne počinje, već do opisa dolazi. Da bih odredila strategiju njezina „opisivajućeg“ pisanja, posudit ću dvije pjesničke meta­fore iz same zbirke: sliku čipke i sliku paučine. Njihove su sličnosti, kao i razlike, uočljive: artificijelno porijeklo razlikuje se od prirodnog, a savršenstvo oblika dovodi ih u svezu. Ne slučajno: paška čipka, ili Škuncina čipka Paga. Opisni iskazi Andriane Škunca složene su konstrukcije isprepletene od najfinijih i najtanjih niti, jasne i precizne u izričaju, apsolutno čiste u svome obliku. Takav je, jasan i čist opis, dobio skladnu formu: kontinuiranu prozu. Neću čak reći: pjesmu u prozi, jer je sve u Zelenom prahu bez sumnje i pjesništvo i proza. Ali proza je odterećena izvanjskoga lika pjesme, strofične organizacije ili stiha, a čitateljeva se pažnja u potpunosti usmjerava na oblik koji je utkan u tekst, nedostupan „oku“ kao lako prepoznatljiva forma. Oblik je u tekstu, nerazlučan od smisla koji se tekstom proizvodi. A pjesničko „ja“ u opisima posve se uvuklo u stvari i pojave, ne želi da ga vidimo, ali zna da ga čujemo. Andriana Škunca ne opisuje, ona vodi svoj pjesnički glas kroz pojavni svijet i pod njegovim se vibracijama svijet pomiče, uvrće, omekšava, mijenja. Stvari se pretapaju, miješaju jedne s drugima: brodovi i puteljci s križevima; preko paučine jesen se miješa s nepostojanim danima. Za plimom slijede kratki dani, magličasti prsti, a bjelina je osoljena burom. Paučina na prozoru posivjela je od starosti i kasnog sunca.

Osnovni je pomak u percepciji stvarnosti sinestezija metafora i metonimija, premještanje jednog reda stvarnosti (npr. vizualnog) u drugi red osjeta (npr. sluh). A „Mirisi“, koji izgledaju kao da pripadaju svijetu materijalnog itekako dopuštaju prijelaz u nematerijalno i duhovno:

Na otoku sve je miris: vino, riba, maslinovo ulje. Konobe, bačve, sir. Stare kuće, škrinje, uspomene. Ovce, vuna. Miris komokljike, brgamote, šćirenice. Metoive, slavuje, vriska, sljeza. Gospine trave, smilja, rumanije.

Miris ružmarina, kuhane šparoge, kiše. Miris groblja, pogrebnih vijenaca, rakije.

„Mirisi“ gotovo da su popis, a ne opis. Nabrajanje što počinje od realnog i vedrog, živog, a ide prema tamnom i nematerijalnom, mrtvom. Za svaku tu riječ, koliko doživljenih slika, koliko odbolovanih žalosti, koliko događaja, sprovoda, šetnji. Samoća, što se u slojevima slažu jedna na drugu, ravnopravno, s uspomenama, kuhanim šparogama.

Sav taj rukopis, Zeleni prah, bjelina prije svega. Utisnuti mirisi, tragovi, otisci prstiju. Još jednom „Pripitomljene riječi“: Na kraju rukopisa osvijetljene zajedno s točkom. Svijetlo i mirisi istrajavaju preko ruba papira. Mnogo dalje iza točke.

Kolačiće koristimo kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Ukoliko se slažete, tada prihvaćate korištenje kolačića i web stranice sukladno našoj politici privatnosti.