Ništa za pisati kući o | Enver Krivac

ANĐELI PJEVAJU U OVOJ

 

Jednom sam htio provjeriti je li istina ono kad kažu pjeva kao anđeo ili ono kao da su anđeli zapjevali.

Prišuljao sam se mjestu na kojem su se okupljali. Nisu me zaustavili ni albino aligatori niti to što ni jedan kamen nije na svom mjestu. Šćućurio sam se, čekao i dočekao. I istina je. Kad sam se osvijestio, mrak se razbježao po kapilarama i nisam se mogao sjetiti niti jedne jedine pjesme, a kladim se da bi samo jedna jedina posramila cijelu ovu knjigu.