Ništa za pisati kući o | Enver Krivac

RE: ODUGOVLAČENJE

 

Poštovani!

Glede fraze “sama&jedina” u Vašem posljednjem tekstu “Odugovlačenje”…

Ovu anakronu abominaciju od simbola koju Englezi zovu ampersand, a Hrvati et, treba ukinuti i u jezicima koji ga koriste, a kamoli u hrvatskom koji ga ne rabi nigdje osim isključivo u pisanju imena stranih tvrtki. Hrvatski jezik koristi najkoncizniji, najtanji i najelegantniji sastavni veznik i i nema potrebe zamjenjivati ga piktogramom zapetljaja crijeva koji nema niti jednu iskupljujuću osobinu! Ako mislite da ga se može upotrijebiti kao humoristični efekt ili kao simbol dva termina koji neraskidivo idu zajedno, ta ideja je olinjala, ofucana i zadnji puta efektno upotrijebljena u južnoslavenskim jezicima u Nušićevoj “Autobiografiji” na prijelazu iz devetnaestog u dvadeseto stoljeće. Nakon što ovaj mrski simbol sigurno uklonite iz teksta, sugeriram da mu odvijačem, kacavidom, šrafncigerom, kako hoćete, iščupate pripadajuću tipku s tipkovnice kako nikad više ne bi pali u iskušenje!

 

Lijep pozdrav,

doktor Guggenheim iz Notornog vijeća Guggenheim.